Nieuwsbrief 20 maart 2024 Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Beste,

Wij nodigen je uit voor een speciale Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Weesperzijdestrook op
woensdag 17 april as. om 20:00 uur
bij de Kon. Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging De Hoop,
Weesperzijde 1046A in Amsterdam.

In deze vergadering wordt slechts één agendapunt behandeld en dat is de voorgenomen fusie tussen de twee buurtverenigingen die in de Weesperzijdestrook actief zijn: de Vereniging Weesperzijdebuurt (officieel Belangenvereniging Weesperzijdestrook) in het zuidelijk deel tussen Berlagebrug en Burmanstraat en de Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook in het noordelijk deel tussen Burmanstraat en Torontobrug.

Een paar jaar geleden kwam het idee naar voren om beide buurtvereniging te laten fuseren. Onze belangen zijn grotendeels gelijk en op diverse gebieden trokken we al veel samen op. Zoals de strijd tegen grootschalige hotelplannen en overleg met de gemeente over bestemmingsplan, horecanota, waternota, herinrichting van de Weesperzijde. Ook hebben we sinds enkele jaren regelmatig gezamenlijk overleg met een vertegenwoordiger van het Stadsdeel over actuele zaken die voor onze buurt van belang zijn.

Vorig jaar hebben de leden in de ALV hun goedkeuring gegeven om deze fusie voor te bereiden. Omdat de statuten van beide verenigingen inmiddels verouderd zijn en moesten worden aangepast aan nieuwe wetgeving, heeft een werkgroep uit het bestuur van beide verenigingen zich gebogen over geheel nieuwe statuten waarin aan de doelstellingen van beide verenigingen recht gedaan wordt. Samen met Notaris Meijer zijn er nu concept-statuten gemaakt voor een nieuwe vereniging. Op advies van de notaris zal bij één van beide verenigingen een naams- en statutenwijziging worden doorgevoerd en de andere vereniging zal worden opgeheven. Die leden stappen dan over naar de nieuwe, gezamenlijke Buurtvereniging Weesperzijdestrook.

Wij stellen namens de besturen van beide verenigingen alle leden voor om op de komende bijzondere Algemene Ledenvergadering met deze wijzigingen akkoord te gaan.
De concept-statuten van de nieuwe vereniging kun je HIER downloaden. Voor andere vragen kun je ook reageren op dit Verenigingsbericht.

Ernestien Jensema , voorzitter Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook
Ernestine Stoop & Christine Degenaar, voorzitter Vereniging Weesperzijdebuurt

Voor onze vereniging betekent het dat op de speciale Algemene Ledenvergadering een statutenwijziging wordt voorgesteld. Volgens onze oude statuten moet daarmee tenminste 2/3 van de leden instemmen op een vergadering waarop tenminste 2/3 van het aantal leden aanwezig is.

Als het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dient binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden waarop dan een besluit genomen kan worden met 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht de opkomst. Die tweede Algemene Ledenvergadering zal op maandag 22 april om 20 uur in The Greek Embassy, Weesperzijde 85 in Amsterdam worden gehouden.

Maar eerst hopen we dat je op 17 april aanwezig kunt zijn op De Hoop..

Namens het Bestuur Vereniging Weesperzijdebuurt
Jeron Halewijn, secretaris

Dit bericht is geplaatst in - . Bookmark de link .

Geef een reactie