Nieuwsbrief 12 april 2022

Nieuws uit de buurt

12-4-2022
Noodkap
Vanuit stadswerken is besloten om morgen, woensdag 13 april, een noodkap te doen voor een boom ter hoogte van Weesperzijde 1088.Aanleiding
Naar aanleiding van een melding heeft er ter plaatse een inspectie plaats gevonden. Bij de iep met het ID-nummer 4546888, zijn o.a. de volgende afwijkingen aangetroffen:
–     Ernstige scheefstand;
–    Staat los.
De scheefstaande boom vormt een verhoogd risico voor zijn omgeving. Het is niet verantwoord om de boom in zijn huidige vorm te handhaven.
De boomdeskundige van de gemeente Amsterdam heeft geconstateerd dat er een verhoogd risico is op omvallen van de boom. Dit levert een gevaarlijke en onveilige situatie op. Zie hieronder de precieze locatie.
In het eerstkomende plantseizoen moet er een nieuwe boom van minimaal de 1ste grootte worden geplant. Deze boom moet voldoen aan de minimale plantmaat: 20-25.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Vrijdag 22 april as. 19.30 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering
d.d. 22 april 2022
Locatie: Roeivereniging Berlagebrug, Weesperzijde t.h.v. nr.151

 1. Opening door voorzitter Ernestine Stoop
 2. Notulen vorige vergadering (zie pag 2 t/m 4)
 3. Jaarverslag secretaris Jeron Halewijn
 4. Behandeling en vaststellen van de jaarstukken (financiën) (zie pag.5)
  door Jeron Halewijn en kascommissie
 5. Vaststellen contributie
 6. Vaststellen begroting (zie pag.5)
 7. Statutenwijziging (Toelichting Reinier te Groen)
 8. Voorzien in vacatures bestuur
  Het huidige voorzitter, Ernestine Stoop, is sinds 2014 bestuurslid en wil aftreden. Het bestuur zoekt daarom een nieuwe voorzitter.
 9. Toekomst vereniging
Agenda, Stukken en Toelichting ALV vrijdag 22 april 2022 19:30 uur
Copyright © Vereniging Weesperzijdebuurt, All rights reserved.
e-mailadres: info@verenigingweesperzijdebuurt.nlJe ontvangt deze e-mail omdat je in de Weesperzijdebuurt woont of werkt.
update your preferences oF unsubscribe from this list.Email Marketing Powered by Mailchimp
Dit bericht is geplaatst in - . Bookmark de link .

Geef een reactie