Nieuwsbrief 6 november 2023

Nieuwsbrief
6 november 2023

Fusie

Er waren ooit meerdere bewonersverenigingen op de Weesperzijde actief. Op dit moment spelen er twee nog een belangrijke rol. In het zuidelijk deel is dat onze Vereniging Weesperzijdebuurt (voorheen Belangenvereniging Weesperzijdestrook) en de Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook in het noordelijke deel. In contacten en met vergaderingen met het stadsdeel trekken we samen op. Bij protesten tegen hotelplannen en aanlegsteigers voor rondvaartboten weten we inmiddels elkaar te vinden.
De laatste jaren is de samenwerking steeds beter gegaan. Onze belangen zijn grotendeels gelijk. Het riep de vraag op ‘Waarom twee verenigingen en twee besturen?’ Kan het efficiënter en kunnen we effectiever onze tijd inzetten wanneer er één vereniging is?
Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur al aangegeven in gesprek te zijn met onze zuiderburen om de krachten te bundelen. Eén nieuw bestuur kan met frisse energie verder en daarvoor gaf onze ALV toestemming.
Een werkgroep uit beide verenigingen heeft nieuwe statuten voorbereid als basis voor een nieuwe, gefuseerde vereniging. Het bestuur raadt aan om akkoord te gaan met deze nieuwe statuten. Het is aan jullie, de leden, om op de komende Algemene Ledenvergadering met de samenwerking tussen de beide verenigingen in te stemmen en lid te worden van de nieuwe vereniging Buurtvereniging Weesperzijdestrook.
In de praktijk betekent het dat één vereniging wordt toegevoegd aan de andere en dat de statuten worden herzien. De conceptstatuten worden jullie, zodra beide besturen hun fiat hebben gegeven, toegezonden.

Op bezoek bij….

Op bezoek bij een buurtgenoot.
Wie? Fabrice Delhaise. Waar? Weesperzijde. Sinds wanneer? Vanaf 2000.
Ons vermoeden wordt meteen bevestigd: Fabrice is van vaderskant van Belgische origine en zijn moeder is Française. Hij woont echter, na zijn geboorte in Parijs, al vanaf zijn tweede jaar in Nederland.
LEES HIER VERDER

Onrust in de Gijsbrecht

De eigenaar van Gijsbrecht van Aemstelstraat 26 heeft een aanvraag ingediend om een dakopbouw te realiseren op….de bestaande dakopbouw. Daar zijn de direct omwonenden niet gerust over. Het betekent immers dat er een pand van zes verdiepingen ontstaat. Zij vechten de aanvraag aan.
Voor meer informatie mail Monique Swart: moswart@live.nl
Contributie (€10) voor 2023 nog niet betaald? Klik HIER. Het helpt!

Herinrichting Weesperzijde

Het project is jl. 23 oktober gestart met fase 1B; dat is vanaf het nieuwe fietspad tot de gevel. In principe zijn tussen 1e Oosterparkstraat en De Hoop geen omleidingen; zowel voetgangers als fietsers hebben gewoon doorgang.
De hoofdingang van de school is tijdelijk niet bereikbaar, je moet nu naar de zij-ingang. De overige ingangen zijn als noodtoegang wel bereikbaar, ook via loopschotten. Deze fase duurt naar verwachting tot medio februari. In de fases die daarop volgen zullen er grotere omleidingen zijn, met meer impact op de buurt. Informatie hierover volgt.Het pleintje vlak voor de ingang van de Hoop is nu een leeg veldje met hekken eromheen. Hier komt komend jaar de vrijwilligerstuin. In het nieuwe jaar volgt de start van het metselen van keien, die als omranding dienen. Vervolgens verhuist onze groenaannemer, naar verwachting in maart, de planten van de vrijwilligers terug.
Klik hier voor de laatste bekendmakingen van de Gemeente Amsterdam
Copyright © Vereniging Weesperzijdebuurt, All rights reserved.
e-mailadres: info@verenigingweesperzijdebuurt.nl
Dit bericht is geplaatst in - . Bookmark de link .

Geef een reactie