Nieuwsbrief 16 juli 2023

Nieuwsbrief
16 juli 2023

Van het bestuur

De afgelopen week vergaderde ons bestuur met het bestuur van Ver. Buurtbehoud Weesperzijdestrook. Dit is de belangenvereniging voor bewoners van de Weesperzijdebuurt ‘Noord’ (zie kaartje hieronder: blauwe gebied).
Het doel van de bijeenkomst was de fusie tussen beide verenigingen in gang te zetten. In de afgelopen Algemene Ledenvergadering (van 30 januari jl.) is dit bij ons aan de orde geweest en beide verenigingen hebben aangegeven vóór deze fusie te zijn.
Daar zijn goede redenen voor. Zo zijn er veel overlappende belangen en werken we in de praktijk al samen. Ook is bij beide verenigingen op de ALV besloten dat de statuten onder de loep genomen moeten worden: zo zouden sommige doelstellingen anders verwoord moeten worden en zijn de wettelijke eisen aan statuten inmiddels veranderd. En tenslotte en niet onbelangrijk: beide verenigingen hebben grote moeite bestuurders te vinden en een fusie zou dit kunnen vergemakkelijken.

Op dit moment gaan we verder met het uitwerken van gemeenschappelijke nieuwe statuten. Als dat is afgerond zullen we deze mèt het voorstel tot fuseren voorleggen aan onze Algemene Ledenvergaderingen. Dat zal in waarschijnlijk in september/oktober gebeuren. Wij houden u op de hoogte!

Bomenleed

De storm van twee weken geleden heeft ook op de Weesperzijde flink huis gehouden. Bomen die op auto’s vielen, o.a. op een privé-auto en een auto van de hondenuitlaatservice, hebben aanzienlijke schade aangericht. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken; de honden kwamen met de schrik vrij.
Aangezien we in de toekomst waarschijnlijk met meer van zulke zware stormen te maken krijgen, vertrouwen we op de expertise van de gemeente, die eens in de twee weken de bomen inspecteert.
Voor vragen kun je je richten tot:
Melding Openbare Ruimte, tel. 0682704517, Jaike Bijleveld.

Op bezoek bij…

Wat leeft en wie leven er in de buurt?
Een kort interview met buurtbewoners, die tevens lid zijn van de vereniging.
Dit is alweer de vijfde aflevering met dit keer een bewoner uit de Burmanstraat.
Lees hier verder

Verandering rijrichting Schollenbrugstraat

Sinds kort is de rijrichting van de Schollenbrugstraat voor auto’s veranderd: je mag deze straat uitsluitend inrijden vanuit het Schollenbrugpad en niet meer vanaf de Weesperzijde!

Berlagebrug

De voetgangers- en fietsersbrug naast de Berlagebrug is geplaatst. Als je de werkzaamheden aan de Berlagebrug wilt volgen, installeer dan De BouwApp op jouw tablet of mobiele telefoon of bezoek de website hiervan. Daar kun je de planning van alle werkzaamheden volgen evenals die van alle andere projecten in Amsterdam.

——————————————–
Copyright © Vereniging Weesperzijdebuurt, All rights reserved.
e-mailadres: info@verenigingweesperzijdebuurt.nlEmail Marketing Powered by Mailchimp

Dit bericht is geplaatst in - . Bookmark de link .

Geef een reactie