29 juni 2016

Kwartaaloverleg

Kwartaaloverleg Gemeente Oost en beide verenigingen
In april 2016 is een kwartaaloverleg opgestart tussen gebiedsmanagers Oost van gemeente Amsterdam, het bestuur van onze vereniging en het bestuur van Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook (de vereniging die de belangen behartigt aan de noordkant van de Weesperzijdestrook). Hier komen zowel de lopende zaken als de toekomst van de buurt aan de orde. Op deze manier blijven alle partijen op de hoogte van wat speelt, blijven de lijnen kort, en kunnen beide verenigingen en de buurt bijtijds aangeven waar knelpunten zitten.

(posted 04-05-2016)

De belangen van het noordelijk deel van de Weesperzijdestrook worden behartigd door onze buurvereniging
Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook

———————————————————————————————

Beste buurtbewoners,

Afgelopen maand heeft de BestuurscommissieOost de voorstellen twee keer besproken.

1e behandeling: 10 februari 2015
In de Bestuurscommissie vergadering op 10 februari 2015 heeft de Vereniging Weesperzijdebuurt ingesproken op de voorstellen.

Naar aanleiding van onze opmerkingen zijn de  plannen door het stadsdeel aangepast voor wat betreft:

  • Alternatieve locaties voor parkeren worden alleen in de Weesperzijdestrook gezocht. (en niet in het hele vergunningshoudergebied dat loopt tot aan het Muiderpoortstation)
  • Er komen geen terrassen in nieuwe servicestrook op 4 meter afstand van de gevel.(was eerst expliciet wel mogelijk)
  • Er komt gegarandeerd inspraak op deplanuitwerkingen (was eerder wellicht)

 

2e behandeling: 10 maart 2015: 

Gisteren hebben we wederom ingesproken naar aanleiding van de voorstellen. We hadden nog steeds problemen met een deel van de voorstellen.

Naar aanleiding van onze kritiekpunten heeft de Bestuurscommissie een aantal amendementen aangenomen waarmee de voorstellen ook worden aangepast. Dit betreft onder meer:

  • Gestreefd wordt naar vermindering van parkeerplaatsen(was eerder opheffen van alle parkeerplaatsen)
  • Afvalcontainers blijven / komen aan de zijde van de groenstrook (was eerst verplaatst tot 4 meter voor de gevel van de woningen) 
  • Voor fiets parkeren wordt bij de planuitwerkingen serieus een oplossing gezocht (voor fiets parkeren was eerder pas ruimte als alle autoparkeerplaatsen waren vervallen)
  • Overleg over toekomstige planuitwerkingen vindt direct met bewoners plaats (en dus niet alleen met het inmiddels niet meer bestaande Strookoverleg)
  • Gehanteerde maatvoering in Principeprofiel is indicatief (en dus niet meer in beton gegoten) 
  • Parkeerplaatsen worden alleen opgeheven als er in de Weesperzijdestrook daadwerkelijk alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar zijn. (nu nog eens expliciet bevestigd)

Conclusie

We zijn tevreden met het resultaat. Dit is ook bereikt door jullie steun via mails en aanwezigheid bij de Bestuurscommissievergadering. Dank daar voor!

We vertrouwen er nu op dat er een goede basis ligt voor onderhoud en verbetering van de openbare ruimte. Op basis van de nota wordt door het stadsdeel nu geld gezocht. Maar voordat er daadwerkelijk een eerste begin wordt gemaakt met uitvoering zal het echter nog zeker twee jaar vergen!

We beseffen dat niet iedereen onze bezwaren deelde. Enkele buurtbewoners hebben ons laten weten dat ze juist graag alle auto’s kwijt zijn. Verreweg de meeste leden van de Belangenverenging hebben echter in een eerdere ronde ons laten weten pas parkeerplaatsen te willen opheffen als er alternatieve parkeergelegenheid is.

We hebben ook gehoord dat niet iedereen in ons leden bestand is opgenomen. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via bijgevoegd formulier. Dit formulier mag je dus ook aan buren en anderen geven!

Namens Vereniging Weesperzijdebuurt,

Frank van Beek