5 oktober 2015

Aanvraag vergunningen

Wekelijkse bekendmaking van vergunningaanvragen in Amsterdam-Oost, klik hier 

Aanvraag vergunningen

21 maart 2016:
In juli 2015 vroeg Hesp een uitbreiding aan van de terrasvergunning naar de Overaemstelstraat aan straatzijde, waarop de vereniging en bewoners een zienswijze hebben ingediend (zie status 2015). Deze aanvraag is nu ingetrokken; Er komt geen uitbreiding van het terras in Overaemstelstraat (de reeds bestaande strook terras aan de gevel blijft gehandhaafd, daar was dan ook geen bezwaar tegen gemaakt). Daarnaast zal de strook terras op de Weesperzijde die grenst aan de straat worden opgeheven, hier komt een fietsenrek (het terras aan de gevel blijft gehandhaafd).

The Student Hotel (posted 20-01-2016):

Binnenkort gaat het restaurant open in het rechte stuk op de begane grond aan de Wibautstraat. Het schuine stuk bij het parkje heeft een kantoorbestemming. In de kelder komt een gym; Gym, lobby en andere faciliteiten zijn ook open voor niet-hotelgasten.

De plannen om een club op de begane grond te beginnen zijn van tafel!

Status 2015;

Volkshotel terras op de 7e verdieping (grenzend aan Club Canvas);

N.a.v. herhaaldelijke klachten van buurtbewoners rond Volkshotel is er een gemeentelijke hoorzitting geweest waarin is gevraagd om de sluitingstijd van het terras terug te brengen naar een eerder tijdstip dan 02.00 uur in het weekend. Op de hoorzitting hebben buurtbewoners en het bestuur van de vereniging ingesproken. De commissie heeft hierna besloten: sluitingstijd van het terras wordt vervroegd naar 23.30 in het weekend, waar beide partijen tevreden mee zijn.

Gebleken is dat Volkshotel goed open staat voor afspraken met de buurt.

Volkshotel vergunningaanvraag nieuw terras Gijsbrecht van Aemstelstraat;

Buurtbewoners en bestuur vereniging hebben diverse gesprekken gehad met Volkshotel en afdeling Vergunningen van de gemeente over de sluitingstijd. In goed overleg is deze teruggebracht naar 22.30 uur doordeweeks en 23.00 uur in het weekend.

Informatief gesprek juristen afdeling Handhaving Amsterdam & bestuur vereniging;

Aan de orde kwam o.a. de wijze van opereren van Handhaving en de afwegingen om wel of niet op te treden bij overlastzaken.

Duidelijk werd dat het belangrijk is dat buurtbewoners overlast consequent blijven melden bij Horecaoverlast. Bij te weinig meldingen wordt namelijk niet per se actie ondernomen. En meldingen die bij de politie binnenkomen worden niet automatisch naar Handhaving doorgestuurd, zodat Handhaving deze meldingen niet kan inventariseren.

Handhaving meldde tevens dat alle terrassen in de buurt zijn berispt op niet tijdig binnenhalen van de terrassen (conform wintersluitingstijden), waaraan vervolgens goed gehoor is gegeven door bijna alle ondernemingen.

De gemeente is een Handhavingsprocedure begonnen tegen Hesp, waar Hesp vervolgens bezwaar tegen heeft aangetekend. Dit loopt nog.

-Café Hesp vergunningaanvraag uitbreiding terras naar Overamstelstraat;

Bestuur van vereniging heeft hierop een Zienswijze aan de gemeente gestuurd. Resultaat volgt.

The Student Hotel;

Rondleiding aan bestuur vereniging door Felix Hillen van The Student Hotel, enige weken vóór de opening. In het pand zal een nieuwe club gevestigd worden.

Voormalige club Trouw (van vorige eigenaars) op deze locatie gaf herhaaldelijk overlast. Aan Felix Hillen de vraag hoe dit met een nieuwe club voorkomen gaat worden; De nieuwe club komt in een geluiddicht box-in-box systeem met aan de straatkant een grote geluiddichte foyer met sluis-systeem vanuit de club. De hoofdingang van de club zal aan de zijkant van het pand komen en niet meer aan de Wibautstraat zoals voorheen met club Trouw.

Restaurant C (voorheen Baut);

Rondleiding en gesprek met Michiel van der Eerde van C; Het nieuwe restaurant C gaat in september open in een van binnen geheel verbouwd pand. In het verleden is meermaals geluidsoverlast geweest van voormalig Baut met Dine&Dancefeesten. Het pand is nu echter aan de gevel geïsoleerd, en de ingang is voorzien van een sluissysteem. Hoofdactiviteit van C is het restaurant (en niet dance). Op de eerste verdieping worden besloten feesten gegeven voor o.a. bedrijven en andere gezelschappen. Hier zijn de standaard geluidsbeperkingen aan verbonden conform de Horecawet.

Restaurant C is inmiddels open en heeft alle bewoners van de Weesperzijdebuurt hartelijk verwelkomd op een buurtopening.