Nieuwsbrief 17 februari 2023

Van het bestuur

Op 30 januari jl. hielden we de Algemene Ledenvergadering. Daarbij hebben we afscheid genomen (met dank!) van Reinier te Groen als bestuurslid. En voor hem kwamen twee bestuursleden terug.
Christine Degenaar als gewoon bestuurslid maar met de afspraak dat zij samen met Ernestine Stoop het voorzitterschap op zich neemt.
En dan hebben we ook een nieuwe penningmeester: Ies Biekart. Hij neemt die functie over van Jeron Halewijn die dit de afgelopen twee jaar naast zijn functie als secretaris deed.

Tijdens de vergadering kwam o.m aan de orde of onze vereniging moet fuseren met de vereniging van Weesperzijdebuurt Noord. Dat gaan we de komende tijd onderzoeken.
Het hele verslag van de ALV vind je HIER.

Staking Afvalinzameling

Van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari wordt er gestaakt door de gemeente reiniging. Daardoor wordt er geen vuilnis opgehaald en kun je ook geen afval aanbieden bij de inzamelpunten.
De medewerkers van de afvalinzameling leggen het werk die week neer vanwege een landelijke stakingsactie voor een betere CAO. Het doen van een melding van veel afval op straat of bij de containers heeft dan ook geen zin.

Laten we met ons allen er voor zorgen dat onze buurt schoon blijft: zet geen vuilnis, glas of karton naast de containers maar hou het zoveel mogelijk thuis als de containers vol zijn. En stel het weggooien van grof afval zoveel mogelijk uit!
Wil je op de hoogte blijven van de staking, kijk op amsterdam.nl.

Op bezoek bij….

Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief van de Vereniging Weesperzijdebuurt.
Wat leeft en wie leven er in de buurt?
Een kort interview met buurtbewoners, die tevens lid zijn van de vereniging.
Dit is de derde aflevering met een bewoonster uit de Schollenbrugstraat.
LEES HIER VERDER!

Einde herinrichting Weesperzijde?

Onlangs was de herinrichting van de Weesperzijde op AT5 in het nieuws. Omgevingsmanager Willemijn Luchtenbelt vertelt over de afronde fase van het project.
Kijk HIER voor het fragment op AT5.

Wat staat ons op korte termijn te wachten:
Tot en met maart wordt er gewerkt tussen de Grensstraat – Burmanstraat. Of er geasfalteerd kan worden is afhankelijk van de weersomstandigheden, dus het kan daarom iets langer duren. Daarna is de straat weer opengesteld voor verkeer en kan er weer geparkeerd worden bij de roeivereniging.

Ook voor maart hoopt de aannemer klaar te zijn met de loswal, zodat de terrassen op tijd weer kunnen worden opgezet.

De werkzaamheden duren tot mei dit jaar. Daarna volgen de werkzaamheden voor Weesperzijde Midden (vanaf roeivereniging tot en met kruispunt Ruyschstraat). Deze werkzaamheden worden door een andere aannemer (de Bam) uitgevoerd. Hier volgt in april nog een informatiebijeenkomst over.

_______________________________
Copyright © Vereniging Weesperzijdebuurt, All rights reserved.
e-mailadres: info@verenigingweesperzijdebuurt.nl
Dit bericht is geplaatst in - . Bookmark de link .

Geef een reactie