‘Wibaut 30 – een praktisch alternatief’

ingestuurd door Bewoners Amsterdam Centrum
Beste steunbetuigers aan ‘Wibaut 30 – een praktisch alternatief’

In ons vorige bericht van mei j.l. hebben wij gewag gemaakt van een afspraak die wij met de wethouder Sharon Dijksma hadden aangevraagd.
Mevrouw Dijksma kon ons, Paul Busker van d’Oude Stadt en ondergetekende,  na ruim 3 maanden in begin september ontvangen.
Het gesprek heeft helaas weinig opgeleverd. Opmerkelijk was dat de wethouder en haar aanwezige ambtenaren geen enkel reëel argument konden aanvoeren waarom ze ons praktisch alternatief niet zouden overnemen. De afwerende opmerking was “wacht op Autoluw daarin komt een pakket samenhangende maatregelen”.
Nu, begin oktober 2019, is het beleidsstuk Autoluw gepubliceerd en vrij gegeven voor inspraak en advies.
Maatregel 13 behelst (kort samengevat) een ‘proef met een knip in de Weesperstraat gedurende 1 of enkele weken ergens in 2022’.
Dit is (zonder veel toelichting) nogal teleurstellend.
Het burgerinitiatief ‘Wibaut 30 – een praktische alternatief’ kan nu op korte termijn worden gerealiseerd. Ook recente contacten met ambtenaren die bij deze materie betrokken zijn bevestigen de mogelijkheden: als de politiek haar medewerking verleend.
Wij zullen de komende periode met goede moed onze stem (weer) laten horen bij de Stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum. Daarnaast ook bij de raadscommissie MLD (Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid).
Tegen beter weten in?
Nu ook veel politici uit de Amsterdamse coalitie hun waardering uitspreken over Extension Rebellion en Greta Thunberg, zullen zij toch ook zelf moeten laten zien dat het nu tijd is voor concrete actie zeker als dat in samenwerking is met een burgerinitiatief.
met vriendelijke groet,
Michel van Wijk
1018SX-9 Amsterdam; m 06 5200 8854
Bewoners Amsterdam Centrum
naar elke dag een beetje beter
Voor meer informatie, zie:

Dit bericht is geplaatst in - . Bookmark de link .

Geef een reactie