Nieuw bestuur van Oost

Het nieuwe bestuur van Oost is gestart

Het college van B&W benoemde vorige week de bestuurders van stadsdeel Oost. Twee van hen zijn al bekend in Oost, maar er is een nieuwe stadsdeelvoorzitter: Maarten Poorter. Maarten woont niet in Oost, maar in Noord. Hij  heeft wel tien jaar in Oost gewoond en kent het stadsdeel goed. Hij krijgt de portefeuilles veiligheid en sociaal.

[…]